CAFETARIA SEMIH

Privacystatement

Privacyverklaring voor klanten

In deze privacyverklaring (‘Verklaring’) wordt uitgelegd hoe Takeaway.com Group B.V. en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (“JET”, “wij”, “ons” of “onze”) persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins verwerken. De Verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die gebruikmaken van een van onze platforms en producten, inclusief de bestelwebsite, de app, het platform en de producten, het platform van JET, de producten van JET en de diensten voor bedrijven van JET (“JET for Business”) (gezamenlijk, de “Diensten”) om bestellingen te plaatsen bij een restaurantpartner, supermarkt, levensmiddelenzaak of andere zakenpartner (“Partner(s)”) die via onze Diensten producten of diensten aanbiedt voor levering.

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om om bestellingen te leveren die zijn geplaatst op de website, applicatie of het bestelplatform van de Partner. In dergelijke omstandigheden zullen we gegevens die we van dergelijke Partner(s) hebben ontvangen in overeenstemming met deze Verklaring verwerken.

Deze Verklaring is ook van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van alle aan klanten toegewezen werknemers en gebruikers die gebruikmaken van een van onze producten en platforms van JET for Business.

Bij JET zetten we ons ervoor in om de privacy van iedereen in onze gemeenschap te beschermen.

Welke persoonsgegevens we verwerken en waarom

Persoonsgegevens, in deze Verklaring ook wel “uw gegevens” genoemd, verwijst naar alle informatie of een set van gegevens waarmee wij, direct of indirect, in staat zijn om u persoonlijk te identificeren, in het bijzonder aan de hand van een identificator, bijv. voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, enz. Onder persoonsgegevens vallen geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

Wanneer u met JET communiceert via onze Diensten, verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens. JET kan voor uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

1. Bestelproces

Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u uw bestelling plaatst. Deze persoonsgegevens zijn nodig om uw bestelling uit te voeren, uw bestelling te bevestigen en om uw bestelling, betaling en een mogelijke terugbetaling te kunnen beoordelen. Met uw gegevens (zoals de artikelen die u aan uw winkelmandje toevoegt) kunnen wij uw bestelling verwerken en u een nauwkeurige factuur sturen. Deze informatie stelt ons of een eventuele Partner bij wie u bestelt tevens in staat om waar nodig contact met u op te nemen. Sommige Partners op ons platform gebruiken onze externe bezorgbedrijven die uw informatie kunnen gebruiken om u te voorzien van statusupdates over de levering van uw bestelling. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we een beroep doen op uw toestemming of het feit dat de verwerking noodzakelijk is om een contract met u na te komen of om te voldoen aan de wet. We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken tijdens het bestelproces:

Als onderdeel van onze Diensten kunnen we via onze Partners producten verkopen die gevoelige persoonsgegevens kunnen onthullen, zoals gezondheidsgerelateerde informatie (allergieën of dieetvereisten), informatie over uw religie (bijvoorbeeld of u alleen halalvoedsel eet), informatie over uw medische toestand (bijv. geneesmiddelen, medische apparaten, gemedicineerde crèmes, voedingssupplementen, kruiden of homeopathische producten) of over uw seksuele geaardheid. Als onderdeel van uw bestelling zullen we deze gegevens met uw toestemming verzamelen en verwerken.

We kunnen ons bezighouden met de verkoop en bezorging van beperkte producten of diensten. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals opgelegd door de toepasselijke wetgeving kunnen wij verificatieprocedures toepassen voor de verkoop en bezorging van deze producten, met inbegrip van uw leeftijds- en identiteitscontrole. Voor dit doel kunnen we u vragen om een geldig, door de overheid uitgegeven identificatiedocument te tonen en JET is niet verplicht om z’n Diensten uit te voeren en te voltooien als u niet meewerkt aan de vereiste verificatieprocedure.

2. Beoordelingen over partners en bezorgers

Na uw bestelling wordt u mogelijk verzocht om een beoordeling van de Partner of bezorger. Tevens kunnen we u de mogelijkheid bieden om een beoordeling over Partners en/of bezorgers in te dienen. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we een beroep doen op uw toestemming of het feit dat de verwerking noodzakelijk is om een contract met u na te komen of om te voldoen aan de wet.

JET verwerkt de persoonsgegevens die u verstrekt bij het indienen van een beoordeling. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen. We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken wanneer u een beoordeling over de Partner en/of bezorger plaatst:

Wanneer uw beoordeling wordt gepubliceerd, kunnen de beoordeling en uw voornaam ter beschikking worden gesteld aan bezorgers, Partners en/of het publiek.

3. Klantenservice

Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, gebruiken we de persoonsgegevens die u verstrekt om uw vraag te beantwoorden of uw klacht af te handelen. We kunnen persoonsgegevens verzamelen in het kader van gespreksopnames om klantenservice te bieden, waaronder om zorgen van gebruikers te onderzoeken en in behandeling te nemen en om de reacties en processen van onze klantenservice te volgen en te verbeteren.

We kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen als u bij ons een kennisgeving indient met betrekking tot de aanwezigheid van een item in onze Diensten waarvan u vermoedt dat het gaat om ‘illegale inhoud’ zoals gedefinieerd in de EU-verordening 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad (‘’Wet inzake digitale diensten’), maar ook om u toegang te bieden tot een intern klachtenafhandelingssysteem en/of om vereiste opschortingsmaatregelen te nemen en bescherming te bieden tegen misbruik van onze Diensten zoals vereist door de Wet inzake digitale diensten.

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we een beroep doen op uw toestemming of het feit dat de verwerking noodzakelijk is om een contract met u na te komen of om te voldoen aan de wet. We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de klantenservice:

4. Klantenaccounts

Als u met onze Diensten communiceert, krijgt u de mogelijkheid om een account bij ons aan te maken via onze platforms of via sociale inlogportalen van derden (bijv. Apple, Google, Facebook Connect of andere platforms) waarbij de privacyverklaring van de relevante derde naast deze Verklaring ook op u van toepassing is. Als u geen account bij ons wilt aanmaken, bieden we u ook de mogelijkheid om verder te gaan met een tijdelijke gastaccount om uw aankoop bij ons te voltooien. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we een beroep doen op uw toestemming of het feit dat de verwerking noodzakelijk is om een contract met u na te komen of om te voldoen aan de wet. U kunt uw toestemming intrekken en/of uw account verwijderen door contact met ons op te nemen. Het intrekken of verwijderen van uw account kan negatieve gevolgen hebben voor uw gebruikerservaring. We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de klantaccount:

5. Loyaliteitsprogramma’s (in toepasselijke markten)

JET heeft verschillende loyaliteitsprogramma’s om u aanbiedingen en kortingen te bieden. Wanneer u gebruikmaakt van een van onze loyaliteitsprogramma’s, verwerken we uw persoonsgegevens om u de kortingen of aanbiedingen te bieden zoals uiteengezet in het desbetreffende loyaliteitsprogramma. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we een beroep doen op uw toestemming of het feit dat de verwerking noodzakelijk is om een contract met u na te komen of om te voldoen aan de wet. Een van onze loyaliteitsprogramma’s is de loyalty shop, waar u aanbiedingen van externe partners kunt ophalen. Sommige loyalty shop-partners hebben uw persoonsgegevens nodig ten behoeve van de verzending. We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken voor de loyalty shop en de verzending van uw bestelling:

6. Klantonderzoek

Om ervoor te zorgen dat onze Diensten in lijn zijn met uw voorkeuren en om onze Diensten en platforms te verbeteren, kan JET u benaderen om klantenonderzoek te doen; zoals, maar niet beperkt tot, enquêtes. We sturen u alleen dit soort communicaties met uw voorafgaande toestemming, tenzij dit niet noodzakelijk is volgens de toepasselijke wetgeving. Deelname aan klanttevredenheidsenquêtes is geheel vrijwillig. Als u deze enquêtes niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden in de berichten zelf. JET kan de volgende persoonsgegevens verwerken voor onderzoeksdoeleinden:

7. Marketing

We verwerken uw persoonsgegevens ook om u (gepersonaliseerde) marketingcommunicatie en meldingen te kunnen sturen om onze Diensten te beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen. Dergelijke berichten kunnen het laatste nieuws, kortingen en updates over nieuwe Partners en andere communicaties bevatten waarin er sprake is van direct marketing. We vertrouwen op uw toestemming, tenzij uw toestemming niet nodig is uit hoofde van de toepasselijke wetgeving. Wanneer u uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van dergelijke berichten wilt wijzigen, kunt u zich afmelden via de afmeldlink in de berichten, in uw accountinstellingen of door contact met ons op te nemen. We kunnen voor marketingdoeleinden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken:

Om ons in staat te stellen uw gebruikerservaring met JET te personaliseren en onze aan u aangeboden Diensten te optimaliseren, maken we mogelijk gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering voor marketingdoeleinden. Raadpleeg het gedeelte ‘Geautomatiseerde besluitvorming en profilering’ hieronder voor meer informatie.

Er kunnen gevallen zijn waarin JET uw persoonsgegevens kan verwerken voor het promoten van aanbiedingen, producten en diensten van derden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is uw toestemming, tenzij uw toestemming niet nodig is uit hoofde van de toepasselijke wetgeving. Wanneer u uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van dergelijke berichten wilt wijzigen, kunt u zich in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving afmelden via de afmeldlink in de relevante berichten of u afmelden voor communicatie via sms door met “STOP” te reageren. U kunt ook marketingberichten weigeren die worden verzonden via pushmeldingen door de relevante toestemming voor onze app in uw telefoon- of tabletinstellingen te weigeren. Hierdoor ontvangt u echter ook geen bestelupdates via push.

8. Cookies

JET gebruikt cookies of soortgelijke technologieën voor functionele, analytische en marketingdoeleinden. Gegevens die voor cookiedoeleinden worden verwerkt, worden per doel uitgesplitst (functioneel, analytisch of marketing) en zijn afhankelijk van de voorkeuren die door u zijn ingesteld.

Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies en/of soortgelijke technologieën. U kunt uw cookie-instellingen altijd wijzigen via ons voorkeurencentrum en/of uw instellingen in de tool die u gebruikt om te browsen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies u de mogelijkheid kan ontzeggen om bepaalde Diensten en/of functies op de website te gebruiken of uw gebruikerservaring kan belemmeren.

9. Fraudepreventie

We verwerken ook persoonsgegevens om fraude en andere vormen van misbruik op en via onze Diensten te voorkomen. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we een beroep doen op uw toestemming of het feit dat de verwerking noodzakelijk is om een contract met u na te komen of om te voldoen aan de wet. We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken ten behoeve van fraudepreventie:

10. Analytics

JET gebruikt uw persoonsgegevens om onze website en ons assortiment producten en Diensten te kunnen verbeteren en om te kunnen voldoen aan onze rapportageverplichtingen jegens derden, waaronder mogelijk ook adverteerders. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we een beroep doen op uw toestemming of het feit dat de verwerking noodzakelijk is om een contract met u na te komen of om te voldoen aan de wet. We zullen ervoor zorgen dat de rapporten geen persoonsgegevens bevatten, zodat de informatie niet naar u kan worden herleid.

11. Campagnes

JET kan specifieke campagnes of wedstrijden lanceren in verband met haar Diensten. Deelname aan JET-campagnes of -wedstrijden is altijd op vrijwillige basis. We kunnen een beroep doen op uw toestemming, tenzij uw toestemming niet nodig is volgens de toepasselijke wetgeving. U kunt uw toestemming altijd intrekken via de contactgegevens die u binnen de campagne hebt gekregen of door contact met ons op te nemen.

We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken voor campagnedoeleinden:

12. JET for Business

We verwerken persoonsgegevens als u uw JET for Business-tegoed gebruikt om te betalen voor een bestelling die u via onze Diensten hebt geplaatst, bij het gebruik van of de interactie met producten en diensten van JET for Business, om de JET for Business-kaart uit te geven en te verzenden en/of om u de digitale tegoed te verstrekken. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we een beroep doen op uw toestemming of het feit dat de verwerking noodzakelijk is om een contract met u na te komen of om te voldoen aan de wet. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in verband met JET for Business:

De JET for Business-kaart werkt voor kaartuitgifte- en kaarttransactie samen met dienstverlener Adyen, die ook is gekwalificeerd als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke. De verwerking van sommige van de bovenstaande persoonsgegevens door Adyen valt onder de privacyverklaring van Adyen, die hier kan worden bekeken en we raden u aan om deze te lezen omdat deze van toepassing is in aanvulling op deze Verklaring.

Aanvullende doeleinden

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden. Als we de gegevens voor een ander doel willen gebruiken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we een beroep doen op uw toestemming of het feit dat de verwerking noodzakelijk is om een contract met u na te komen of om te voldoen aan de wet.

Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen

We verkrijgen, verwerken en bewaren uw persoonsgegevens, evenals gegevens over apparaten die u gebruikt om naar JET-platforms te navigeren (bijv. uw computer, mobiel of andere middelen), die u aan ons verstrekt door een bestelling te plaatsen, een account aan te maken of anderszins door contact met ons op te nemen.

We verwerken persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt, die we automatisch verzamelen en die we verkrijgen van externe bronnen voor de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven.

Leeftijd

Onze Diensten zijn niet bedoeld voor personen die door de toepasselijke lokale wetgeving zijn gedefinieerd als minderjarig, noch zijn we van plan om persoonsgegevens te verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan de vastgestelde wettelijke leeftijd. We kunnen echter de leeftijd van bezoekers niet verifiëren. Daarom adviseren wij ouders en/of wettelijke voogden om de online activiteiten van hun kinderen te controleren, om te voorkomen dat hun persoonsgegevens worden verzameld zonder toestemming van de ouders. Als u denkt dat we zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op. Dan zullen wij deze gegevens wissen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Geautomatiseerde besluitvorming vindt plaats wanneer een elektronisch systeem persoonlijke informatie gebruikt om een beslissing te nemen zonder menselijke tussenkomst. Bij de uitvoering van het contract met u en/of voor zover nodig om onze verplichtingen na te komen of waar nodig om onze platforms en Diensten te verbeteren voor ons legitieme belang, maakt JET gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. JET gebruikt bijvoorbeeld uw adresgegevens en/of locatiegegevens om beschikbare Partners in uw omgeving te selecteren. We gebruiken ook geautomatiseerde besluitvorming om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere strafbare feiten te voorkomen.

U zult nooit uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming te maken krijgen met beslissingen die een aanzienlijke impact op u zullen hebben, tenzij we daartoe een wettelijke grondslag hebben en we u hiervan op de hoogte hebben gesteld. Als u bezwaar wilt maken tegen dit soort verwerking, kunt u contact met ons opnemen via ons privacyformulier. We zullen de situatie dan opnieuw beoordelen en/of u meer informatie geven over waarom en hoe een dergelijke geautomatiseerde beslissing is genomen.

Hoelang wij uw gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor wij ze verzameld hebben, met inbegrip van de doeleinden om te voldoen aan wettelijke, fiscale, boekhoudkundige of rapportage-eisen. Om de geschikte bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke voorschriften.

In sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren, zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht; in dat geval kunnen wij die informatie gebruiken zonder u daarvan verder in kennis te stellen.

Het delen van uw persoonsgegevens met Partners

Als u via onze diensten bestelt, deelt JET uw persoonlijke informatie (bestelling, naam, adres, telefoonnummer en contactgegevens) met het restaurant dat u hebt geselecteerd, zodat het restaurant uw bestelling kan leveren en waar nodig diensten kan verlenen, bijvoorbeeld om uw klacht op te lossen. Partners kunnen uw persoonsgegevens verwerken om contact met u op te nemen als dat nodig is om het contract met u na te komen.

U bent een directe klant van de Partner en daarom draagt de Partner zijn eigen verantwoordelijkheid en verplichtingen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen over hoe de Partner met uw gegevens omgaat, raden we u aan rechtstreeks contact op te nemen met de Partner.

Het delen van uw persoonsgegevens in het kader van JET for Business

Als u uw JET for Business-tegoed gebruikt om te betalen voor een bestelling die u via onze Diensten hebt geplaatst of door de JET for Business-kaart te gebruiken, deelt JET persoonsgegevens (zoals e-mailadres en gegevens over uw bestelling en tegoed) voor het uitvoeren van ons contract met deze persoon die u het tegoed verleent (dit kan uw werkgever, zakenpartner enz. zijn). Houd er rekening mee dat de persoon die u het tegoed verleent zijn eigen verantwoordelijkheid en verplichtingen heeft met betrekking tot de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. Als u vragen hebt over hoe uw persoonsgegevens door deze zakelijke entiteit worden gebruikt, neem dan rechtstreeks contact met hen op. De persoon die u het tegoed verleent, deelt ook persoonsgegevens met ons, om ons en de dienstverleners van de JET for Business Card in staat te stellen u diensten te verlenen.

Het delen van uw persoonsgegevens met anderen

JET kan samenwerken met andere bedrijven binnen de JET-groep en/of met andere derden om de verwerking die wordt beschreven in deze Verklaring uit te voeren en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Deze bedrijven van de groep en derde partijen verwerken uw persoonsgegevens namens ons als gegevensverwerkers of als autonome gegevensbeheerders (of in een positie die als zodanig wordt gedefinieerd of waarnaar wordt verwezen onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van concepten als het equivalent van gegevensbeheerder of gegevensverwerker), en hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven. Wij eisen van bedrijven van de groep en derden dat zij uw persoonsgegevens beschermen in overeenstemming met de normen die in deze Verklaring zijn uiteengezet en wij nemen passende maatregelen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om hetzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid.

Wij kunnen uw gegevens ook met andere derden delen indien zulks gepast of vereist is uit hoofde van de toepasselijke wet- of regelgeving (met inbegrip van een gerechtelijk bevel of een verzoek van een gerechtelijke instantie) of wanneer wij menen dat openbaarmaking noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, om wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen of om de vitale belangen van een persoon te beschermen. Dergelijke externe verwerkingsverantwoordelijken kunnen rechtshandhavingsinstanties zijn.

We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan een bedrijf of potentiële koper van al onze of vrijwel al onze activa in verband met een verkoop of overdracht van die activa.

Uw persoonsgegevens kunnen met de volgende partijen worden gedeeld:

Websites van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Wanneer u dergelijke websites van derden bezoekt, wees u er dan van bewust dat al deze websites hun eigen privacyverklaring hebben. Hoewel JET met grote zorg websites uitkiest om naar te linken, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Waar uw gegevens naartoe worden gestuurd

Als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER), Israël, Australië, Nieuw-Zeeland of Canada bevindt, houd er dan rekening mee dat we uw persoonsgegevens kunnen verwerken en/of overdragen buiten de EER Israël, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada. Dat kan inhouden dat de gegevens worden overgebracht naar of toegankelijk zijn vanuit andere rechtsgebieden die misschien niet hetzelfde niveau van bescherming bieden als uw lokale wetgeving en/of wetgeving betreffende gegevensbescherming (“Niet-adequaat land”). Wanneer we persoonsgegevens overdragen naar locaties buiten de EER, Israël, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada, zullen we rekening houden met alle toepasselijke wettelijke verplichtingen die hiervoor relevant zijn, en in een niet-adequaat land zullen we een beroep doen op passende waarborgen, waaronder de door de EC goedgekeurde modelcontractbepalingen of andere wettelijke bindende overdrachtsmechanismen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Rechten, vragen of klachten inzake persoonsgegevens

Wij informeren u dat, met betrekking tot de persoonsgegevens, u de rechten kunt uitoefenen waarin de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voorziet, waaronder: het recht op het vragen van toegang tot, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht op bezwaar tegen verwerking, het recht op gegevensportabiliteit, het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken (onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die voorafgaand aan de intrekking is gegeven) en het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Neem contact met ons op om uw rechten uit te oefenen.

Wij zullen ons best doen om uw verzoek op tijd en gratis in behandeling te nemen, behalve wanneer dit een buitensporige en onevenredige inspanning vereist. In bepaalde gevallen kunnen we u erom verzoeken uw identiteit te verifiëren voordat we op uw verzoek kunnen reageren.

Wat betreft verzoeken met betrekking tot de verwerking of het delen van persoonsgegevens in verband met JET Pay en/of JET Pay Card, kunt u contact opnemen met de persoon die u het JET Pay-tegoed verleent (dit kan uw werkgever, zakenpartner enz. zijn). Dit is vereist omdat JET en de persoon die u het tegoed verleent een afzonderlijke verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Als u nog andere vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen we graag contact met u opnemen. Wij horen ook graag van u als u tips of suggesties hebt om onze Verklaring te verbeteren.

Beveiliging

JET neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en we nemen daarom passende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als je vindt dat je persoonsgegevens niet voldoende beschermd zijn of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met ons op via het privacyformulier.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Tenzij anders aangegeven, is Takeaway.com Group B.V. de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Als u contact met ons moet opnemen om verzoeken in te dienen of als u vragen of zorgen hebt over deze Verklaring en/of onze privacypraktijken en verwerkingsactiviteiten, neem dan contact met ons op via ons privacyformulier

Voor Just Eat for Business (City Pantry Ltd.) hier

Voor Menulog Pty Ltd. kunt u hier contact opnemen

Voor Just Eat UK kunt u hier contact opnemen

Voor Takeaway.com Group B.V. hier

Just Eat Takeaway.com Data Protection Officer - Takeaway.com Group B.V.

Piet Heinkade 61
1019 GM Amsterdam
Nederland

Bijgewerkte versies van deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer wij onze Privacyverklaring bijwerken, zullen wij passende maatregelen nemen om u op de hoogte te brengen, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die wij aanbrengen. Wanneer de toepasselijke wetgeving over de gegevensbescherming dat vereist, zullen wij u toestemming vragen voor alle wezenlijke veranderingen in deze Verklaring.

Ter verduidelijking: het gebruik van de term “Partner” of een soortgelijke uitdrukking in deze Verklaring impliceert of creëert geen partner-, werkgever-werknemer- of agentschapsrelatie van welke aard dan ook tussen de genoemde partij en JET.

Wij raden u aan deze Verklaring regelmatig door te nemen voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

Voor zover we versies in andere talen hebben, heeft de Engelse versie van deze Verklaring voorrang in geval van conflicten tussen de verschillende taalversies.

Deze Verklaring kan zijn bijgewerkt en is voor het laatst bijgewerkt op 08.03.2023.